Chat with us, powered by LiveChat ទំព័រដើម | Home

ស្ថិតិនៃការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដំណាក់កាលទី ១

*គិតចាប់ពី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

29607

ជោគជ័យ

0

បដិសេធ

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងចំនួន ៥ ដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មច្រើនជាងគេ

 1. ការសាងសង់
 2. កម្មន្តសាល
 3. អាហរ័ណនីហរ័ណ ទិញលក់ ជួសជុលយានយន្តនិង ទោចក្រយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ
 4. សកម្មភាពអចលនវត្ថុ
 5. សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈ វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេស

សកម្មភាពអាជីវកម្ម ៥ ដែលមានដើមទុនវិនិយោគធំជាងគេ

 1. ការសាងសង់អាគារ
 2. សកម្មភាពអចលនទ្រព្យ ដោយប្រើអចលនទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬជួលពីគេ
 3. សកម្មភាពពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង
 4. កម្មន្តសាលសម្លៀកបំពាក់ លើកលែងសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីរោមសត្វ
 5. ការលក់ដុំឯកទេសផ្សេងៗ

ដំណាក់កាលទី ២

*គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
30

ជោគជ័យ

0

បដិសេធ

ក្រសួងទេសចរណ៍
285

ជោគជ័យ

1

បដិសេធ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
310

ជោគជ័យ

2

បដិសេធ

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
118

ជោគជ័យ

0

បដិសេធ

កាន់តែងាយស្រួលជាងមុន!

រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

 • ចំណេញពេលវេលា

  ទទួលបានការអនុម័តក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក្រោយដាក់ស្នើ

 • ចំណេញថវិកា

  រីករាយជាមួយការកាត់បន្ថយកម្រៃសេវាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញដែលមានភាពងាយស្រួល ដោយមាន ឬ ពុំមានភ្នាក់ងារចុះបញ្ជី

 • បង់ប្រាក់អនឡាញ ប្រកបដោយតម្លាភាព

  ឃើញកម្រៃសេវាទាំងអស់នៅលើប្រព័ន្ធ និងបង់តាមអនឡាញ

 • ឯកសារឌីជីថល

  ផ្ដល់ឯកសារ និងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាត ក្នុងទម្រង់ឌីជីថលដែលមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នានឹងអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតរូបវ័ន្ត

 • ដាក់ស្នើងាយស្រួល

  បំពេញព័ត៌មាន និងផ្ដល់ឯកសារតែមួយលើក ហើយប្រព័ន្ធនឹងលោតព័ត៌មានទាំងនោះមកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលលោកអ្នកដាក់ស្នើក្នុងប្រព័ន្ធណាផ្សេងដែលធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយថ្នាល CamDX

ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ត្រឹមតែ ៧ ជំហាន

សាមញ្ញៗ និងងាយស្រួល!

ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ CamDigiKey

សេវាកម្ម Single Sign-On ដែលជឿនលឿនបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនឌីជីថលដែលលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន

របៀបចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក់កាលទី២

សក្ខីកម្ម

យើងខ្ញុំបង្ហាញពីការងាររបស់យើងតាមរយៈសកម្មភាព

សំណួរ-ចម្លើយ

សំណួរ-ចម្លើយដែលលោកអ្នកគួរដឹង

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន គឺជាថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០ និងកត់ត្រានូវចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដ្ឋានកែទម្រង់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

លោកអ្នកត្រូវមានគណនី CamDigiKey ដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។​ សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ ដើម្បីឈ្វេងយល់ពីជំហាននៃការបង្កើតគណនី។

គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលទើបបង្កើតថ្មី មិនទាន់ទទួលបានការចុះបញ្ជីពីមុនមក ហើយជាអ្នកជាប់ពន្ធតូច ពន្ធមធ្យម និងពន្ធធំ សុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបាន។

លោកអ្នកអាចចុះបញ្ជីដោយខ្លួនឯងបាន ឬឱ្យអ្នកណាក៏បានធ្វើជាអ្នកតំណាងចុះបញ្ជីជំនួស ប្រសិនបើជាសហគ្រាសឯកបុគ្គល។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ទម្រង់សហគ្រាសក្រៅពីសហគ្រាសឯកបុគ្គល អ្នកតំណាងត្រូវតែជាភ្នាក់ងារដែលទទួលស្គាល់ ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសមិនធ្វើការចុះបញ្ជីដោយខ្លួនឯង។

ឯកសារតម្រូវមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើទម្រង់សហគ្រាស និងប្រភេទអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតដែលចង់ស្នើសុំ។ សូមអានសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍។

មុខងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសពុំទាន់មានលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទេ។ សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានតាមនីតិវិធីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ។

កម្មវត្ថុ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មត្រូវតែសមស្របនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងរបស់លោកអ្នក។ សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ។

អត់ទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិត និងត្រឹមត្រូវ។

លោកអ្នកនឹងទទួលសារជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល និងលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

ការបញ្ជូនត្រឡប់នឹងកើតឡើង ក្នុងករណីមានការផ្ដល់ព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬ មិនគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ។ ដូច្នេះ ការបញ្ជូនត្រលប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីស្នើសុំឱ្យអ្នក​ចុះបញ្ជី​ធ្វើការ​កែតម្រូវ និង/ឬបំពេញព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារបន្ថែម។ រាល់ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់ មិនតម្រូវឱ្យអ្នកចុះ​​បញ្ជី​​ទូទាត់​​ប្រាក់ជាលើកទី ២ នោះទេ។ នៅពេលដែលពាក្យស្នើសុំនោះត្រូវបានដាក់ស្នើ​ម្ដង​ទៀត ក្រោយពីអ្នក​​ចុះ​បញ្ជី​បានផ្តល់ព័ត៌មាន និង/ឬឯកសារតាមរយៈប្រព័ន្ធហើយ ពេលវេលាត្រួតពិនិត្យ​នឹង​​ត្រូវរាប់សារឡើងវិញ។

ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបដិសេធហើយ មិនអាចកែតម្រូវហើយដាក់​ស្នើម្ដង​ទៀតបាន​ឡើយ គឺពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនោះត្រូវបានបិទជាស្ថាពរ។ ប្រសិនបើអ្នកចុះបញ្ជីចង់ចុះ​បញ្ជី​​ឡើងវិញ, ព័ត៌មាន និងឯកសារតម្រូវដែល​ទាមទារ​​នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ និងការបង់​ប្រាក់​លើកទី ២ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ត្រូវតែបំពេញ និងធ្វើឡើងវិញ​ទាំងអស់។ ក្នុងករណីត្រូវការការបកស្រាយលើការបដិសេធ សូមទាក់ទងផ្ទាល់​ទៅ​​​កាន់​ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលធ្វើការបដិសេធ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦។

កម្រៃសេវាសរុបប្រែប្រួលទៅតាមទម្រង់សហគ្រាស ប្រភេទសេវា ចំនួនសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធ។ សូមអានសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍។

យើងខ្ញុំទទួលតែការទូទាត់តាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះ រួមមាន Visa, Mastercard, UnionPay និង KHQR។ សម្រាប់ការទូទាត់សងប្រាក់តាមរយៈកាត​ឥណទាន​ ឬ​ឥណពន្ធរបស់ធនាគារផ្សេងពីធនាគារ ABA និងធនាគារអេស៊ីលីដា លោកអ្នកនឹងត្រូវបង់សេវាបន្ថែមចំនួន ​២,៣%​ នៃតម្លៃសរុប។

អត់ទេ។ លុយដែលត្រូវបង្វិលត្រលប់វិញ គឺធ្វើឡើងតែក្នុងករណីភាពបរាជ័យក្នុងការចុះបញ្ជី ឬស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញនោះត្រូវបានបង្កឡើងដោយកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៤ ថ្ងៃនៃធ្វើការ, ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ១ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, ក្រសួងទេសចរណ៍ ៧​ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៧ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, និយ័តករអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ និងបញ្ចាំ ៧ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា​ ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

សម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម សូមតម្កល់លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ ច្បាប់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ លក្ខន្តិកៈនោះនឹងត្រូវបានវាយត្រា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការលក្ខន្តិកៈដែលវាយត្រានោះសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារ ឬប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ សូមយកលក្ខន្តិកៈទៅបន្ថែម។ សម្រាប់អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតទាំងអស់ លោកអ្នកអាចទាញយក និងបោះពុម្ពចេញពីប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់។

អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតឌីជីថលមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់ពេញលេញ ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកត្រូវការឯកសារបោះពុម្ព (Hard Copies) សូមទាក់ទងទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។

អត្ថបទប្លុកចុងក្រោយ

មុខងារថ្មី៖ ការចុះបញ្ជីបំពេញបន្ថែមកាតព្វកិច្ច សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែលមិនបានចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬមិនបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

registrationservices_adminខែ​សីហា 2, 2023

មុខងារថ្មី៖ ការចុះបញ្ជីបំពេញបន្ថែមកាតព្វកិច្ច សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសដែលមិនបានចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬមិនបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

តើអ្នកដឹងទេថា ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្ម?

Read More

កាតព្វកិច្ចធុរជននៅពេលដែលបានចុះបញ្ជីបានសម្រេច

registrationservices_adminខែ​តុលា 18, 2022

កាតព្វកិច្ចធុរជននៅពេលដែលបានចុះបញ្ជីបានសម្រេច

ធុរជនដែលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មបានសម្រេច មានកាតព្វកិច្ចបង្កើតគណនីធនាគារក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការចំណូលចំណាយ និងស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញសម្រាប់អាជីវកម្មពីក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

Read More

កិច្ចសម្ភាសន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

registrationservices_adminខែ​កញ្ញា 30, 2022

កិច្ចសម្ភាសន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

នៅក្នុងអគារកម្ពស់មិនតិចជាង  ១០ ជាន់នៅតំបន់ជ្រោយចង្វារ ពួកយើងបានណាត់ជួប លោក អៀ អ៊ុយ សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន សប្បាយអស្ចារ្យ នៅការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី «តេជោ»។ 

Read More

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

លោកអ្នកចែករំលែកបញ្ហា យើងខ្ញុំជួយដោះស្រាយ